نوآوری اجتماعی تعاریف بسیاری دارد، اما در اصل بیانگر حمایت از افراد و سازمان‌ها برای هم‌آفرینی، یادگیری، سازگاری و اجرای راه‌حل‌های مؤثرتر برای مشکلات بنیادین اجتماعی و زیست‌محیطی در مقیاس بزرگ است که در نتیجه‌ی آن، نظام‌ها و سیستم‌های انسانی و طبیعی ما سازگارتر و مقاوم‌تر می‌شوند.

فعالیت‌های ما در حیطه‌ی نوآوری اجتماعی بر این فرض استوار است که بسیاری از نهادهای اجتماعی و اقتصادی که ما به ارث برده‌ایم، به خوبی با شرایط و ارزش‌های کنونی جامعه سازگار نیستند. با گذشت زمان، این نهادها در ارائه‌ی خدمات اجتماعی ناکارآمد شده و از تأثیرگذاری کمتری برخوردار شده‌اند. ما از ابتکارات و همکاری‌های نوآوری اجتماعی که در راستای تغییر زمینه‌های وسیع‌تر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی برای حل مسائل، مشکلات و چالش‌های پیچیده‌ی فرا روی جوامع هستند، حمایت می‌کنیم. باید توجه داشت که پرداختن به مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی صرفاً نقش یک گروه یا بخش خاص نیست. فرآیندهای نوآوری اجتماعی به گونه‌ای طراحی می‌شوند که مشارکت و خلاقیت همه‌ی بخش‌ها را درگیر کرده و چشم‌اندازها و منابع مختلف و متنوعی را برای حل مسائل و چالش‌های فرا رو به ارمغان می‌آورد.

نوآوری اجتماعی عبارت است از هرگونه ابتکار (محصول، فرایند، برنامه، سیاست، پروژه یا پلتفرم) که وضع موجود را به چالش‌ می‌کشد و با گذشت زمان به تغییر روال‌های تعریف‌شده، جریان منابع و اختیارات یا باورهای حاکم بر نظام‌های اجتماعی در سطحی گسترده، کمک می‌کند. نوآوری‌های اجتماعی موفق دارای ویژگی‌هایی نظیر دوام، مقیاس‌پذیری و تأثیر دگرگون‌کننده هستند.

— فرانس وستلی، بنیانگذار نسل نوآوری اجتماعی (SiG)

نوآوری اجتماعی چیست؟

نوآوری‌های اجتماعی اغلب در لبه‌ی نظام‌ها و سیستم‎ها یا جایی که دو یا چند رشته یا بخش جدا از هم با یکدیگر تلاقی می‌کنند، رخ می‌دهد. به عنوان مثال، زمینه‌های کارآفرینی اجتماعی و تأمین مالی اجتماعی نتایج اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را با هم ادغام می‌کنند. نوآوری همچنین زمانی اتفاق می‌افتد که راه‌حلی از حوزه‌ای به حوزه‌ی دیگر منتقل می‌شود. نوآوری اجتماعی درباره‌ی آوردن و ارائه‌ی دیدگاه‌ها و رویکردهای جدید برای مقابله با چالش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی است.

اندیشکده سیوان رویکردهای نوآوری اجتماعی را پیش می‌برد و به دنبال ایجاد فرهنگ نوآوری مداوم اجتماعی است.